Skip to main content

Kiatisak làm gì với những chân chuyền gi

Vì lý do khách quan, Kiatisak chưa thể có mặt tại Việt Nam để làm việc trực tiếp với đội bóng của bầu Đức. Tính đến hiện tại, việc mua sắm cũng như việc các cầu thủ rời HAGL vẫn không phải do Kiatisak hoàn toàn quyết định 100%. Vấn đề lực lượng, chuyển nhượng […]